Sponsor de Gooise Zweefvliegclub

Verbind uw naam aan de GOZC

U wilt graag opvallende reclame voor uw bedrijf? En u wilt tegelijkertijd een boeiende club financieel steunen? Denk dan eens aan de Gooise Zweefvliegclub. Uw financiële steun kan ons helpen en wij doen daar iets moois voor terug: uw reclame op onze startbus, lier of aanhangers, een gratis passagiersvlucht, uw advertentie in ons clubblad – mogelijkheden genoeg. Als GOZC streven wij ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden. Dankzij de vrijwillige inspanningen van alle leden (o.a. onderhoud vloot, instructie geven, kampleiding, bardiensten, schoonmaak) kunnen wij ons huishoudboekje kloppend houden en blijft zweefvliegen als sport toegankelijk voor jong en oud. 

Sponsorgelden zijn welkom voor investeringen, zoals het up to date houden van onze vloot en renovatie van clubhuis en hangar of als ‘buffer’ voor de toekomst. Lijkt het u aantrekkelijk om uw naam te verbinden aan de Gooise zweefvliegclub? Kom dan eens met ons praten over de mogelijkheden.

De Gooise Zweefvliegclub heeft dankzij een samenwerking met SponsorVisie haar digitale mogelijkheden uitgebreid. Vanaf het komend seizoen bieden wij een nieuwe, actieve manier van sponsoring aan. U kunt via het zogenoemde SponsorPortaal actief in contact komen met onze leden en de overige bezoekers van de websites van de GoZC. Daarmee is de Gooise Zweefvliegclub de ideale manier voor u om als sponsor exposure te realiseren. Voor ons is het een uitdaging om daar samen met u het maximale uit te halen. 

Informatiepakket

Download hier het informatiepakket.

119
107

Sponsorvoorwaarden

  1. Partijen verklaren met elkaar een overeenkomst aan te gaan krachtens welke de sponsor voor de duur van de overeenkomst, vermeld op het sponsor contract, sponsor zal zijn van de Gooise Zweefvliegclub met alle voor partijen daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

  2. De bijdrage van de sponsor is vermeld op het sponsor contract.

  3. De factuur zal per direct en daarna jaarlijks in kwartaal 1 van elk jaar worden toegestuurd. De betaling per bank zal binnen 30 dagen na ontvangst dienen te worden voldaan.

  4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gooise Zweefvliegclub is het de sponsor niet toegestaan haar rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

  5. Het sponsorschap brengt voor de sponsor niet het recht met zich mee om zich in te laten met het beleid van de Gooise Zweefvliegclub.

  6. Het geen de sponsor uit hoofde van deze overeenkomst is verschuldigd, dient te worden voldaan op de door de Gooise Zweefvliegclub aangegeven bankrekening.

  7. Ieder beroep op opschorting, korting of verrekening met een vordering, die de sponsor meent op de Gooise Zweefvliegclub te hebben of te zullen krijgen, is uitgesloten.

  8. In geval van wanbetaling door de sponsor is de Gooise Zweefvliegclub gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te staken en/of reclame uitingen van sponsor onmiddellijk (tijdelijk) te verwijderen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of enige nadere aankondiging is vereist en onverminderd de gehoudenheid van de sponsor zijn bijdrage te blijven betalen. Alle kosten verbonden aan de inning van de kosten zijn voor rekening van de sponsor.


118
120
112